Kişisel Verilerin Korunması ve Bilgi Güvenliği

Kişisel Verilerin Korunması ve Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi

Eğitmen : Av.Dr.Özgür ERALP

İSTANBUL: Levent Pol Center ( Kanyon AVM Yanı ) 28 Şubat 2020 Cuma  Saat: 10:00 - 17:00

Eğitim Ücreti : 350 TL

Eğitime Katılanlara Katılım Sertifikası Verilecektir

İrtibat: Leges Akademi - Filiz Kahraman 0551 049 55 28 - 0212 547 60 82
filiz@legesakademi.net

Kişisel Verilerin Korunması ve Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi

1. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun tarihsel gelişimi
2. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun amacı ve gerekçesi
3. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun kapsamında olan şirketler ve
kurumlar hangileridir?
4. Kişisel veri ve Özel nitelikli kişisel veriler nelerdir?
5. Kişisel veri envanteri nedir?
6. Kişisel veriler toplanmadan önce kişinin açık rızası nasıl alınmalıdır?
7. Kişisel veriler ne zaman silinmeli ve yok edilmelidir?
8. Kişisel verilerin anonimleştirilmesi nasıl yapılmalıdır?
9. Toplanan kişisel veriler nasıl işlenebilir?
10.Kişisel veriler yurt içinde ve yurt dışındaki diğer kurumlara nasıl
aktarılabilir?
11. Veri işleyen ve veri sorumlusu kimdir?
12. Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü nedir?
13. Veri sorumlusunun veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler nelerdir?
14. Verisi işlenen kişi kurumdan neler talep edebilir?
15. Veri sorumlusuna başvuru nasıl yapılır?
16. Kişisel Veri Koruma Kurumu ve Kurulu nedir?
17. VERBİS - Veri Sorumluları Sicili Nedir?
18. Türk Ceza Kanunu’ndaki ilgili suçlar ve cezalar nelerdir?
19. Kişisel verilerin korunması ile ilgili Kabahatler ve idari para cezaları
nelerdir?
20. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun kapsamı dışında kalan
istisnalar nelerdir?
21. Başka kanunlarda ve sektörlerdeki düzenlemeler nelerdir?
22.Bilgi güvenliği ile ilgili olarak dikkat edilmesi gereken konular nelerdir?

Ödeme:  " Kaydınızın kesinleşmesi için Ödeme yaptıktan sonra dekontunuzu Leges Akademiye iletiniz "

BANKA HESAP NO:
LEGES YAZILIM TİC.LTD.ŞTİ
FİNANSBANK IBAN  TR98 0011 1000 0000 0085 9508 32

İŞ BANKASI    IBAN  TR77 0006 4000 0011 1530 4174 81