Bilirkişilik Temel Eğitimi


Bilirkişilik Temel Eğitimi

UNKAPANI :  (İstanbul Medipol Üniversitesi Haliç Yerleşke)
P L A N L A N I Y O R
Haftasonu Grup:  Saat 10:00 – 16:00


İrtibat: Leges Akademi – 0212 547 60 82
leges@leges.com.tr

Eğitim Süresi:
24 SaatEğitmenler:

Dr.Öğr.Üyesi  Yıldırım Keser
Dr.Öğr.Üyesi  Hasan Ali Kaplan
Öğr.Üyesi  Zekeriye Çelik
 
 Eğitim Ücreti: 750 TL
Ücretlerimize KDV Dahildir.

*** İlgili eğitim yeterli katılımcı sayısına ulaşamadığı takdirde iptal olabilir veya başka bir tarihe ertelenebilir.  

Program Sonunda Verilen Belgeler:
Eğitimi başarı ile tamamlayan katılımcılara, İstanbul Medipol Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi onaylı sertifika belgesi verilecektir.

Programın Açıklaması:
6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu kapsamında, "Bilirkişilik Yönetmeliği" 03/08/2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan Yönetmeliğe göre her türlü bilirkişilik faaliyetinin yapılabilmesi için “BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ” almaları ve sertifika sahibi olmaları zorunluluğu getirilmiştir. 
5 Yıllık mesleki kıdeme sahip kişilerin katılabileceği eğitimler sonrasında almış oldukları Sertifika ile diğer şartları uygun ise Adli ve İdari Yargı Komisyon Başkanlıklarının ilanında belirtilen tarihlerde bilirkişilik yapmak üzere başvuruda bulunabileceklerdir. 

Program İçeriği:

BÖLÜM 1: YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN İLKELER ve İSPAT HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR (150 DAKİKA)

* Giriş 

* Türk yargı teşkilatı 

* Yargısal faaliyet içinde yer alan süreler 

* Yargılama hukukuna ilişkin temel hak ve ilkeler (50 Dakika)

* İspat hukukuna ilişkin temel kavramlar (50 Dakika)

BÖLÜM 2: BİLİRKİŞİNİN NİTELİKLERİ, ÖDEVLERİ VE ETİK İLKELER

* Bilirkişinin Nitelikleri 

* Bilirkişiliğe Başvuru, Sicil ve Listeye Kayıt

* Bilirkişinin Yetkileri ve Ödevleri ile Etik İlkeler

* Bilirkişinin Denetimi ve Sorumluluğu 

BÖLÜM 3: BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ

* Bilirkişi İncelemesine Başvuru ve İnceleme Konusu 

* Bilirkişinin Görevlendirilmesi 

* Bilirkişi İncelemesinin Yapılması

BÖLÜM 4: RAPOR YAZIMI USUL VE ESASLARI 

* Oy ve Görüşün Sunulması 

* Bilirkişi Raporunun Teslim Edilmesi ve Değerlendirilmesi 

BÖLÜM 5: UYGULAMA 

* UYAP Bilirkişi Bilgi Sistemi ve UYAP Bilirkişi Portalının Tanıtılması

* Örnek Olayların Sunulması

* İncelemelerin Gerçekleştirilmesi

* Sunu ve Geri Bildirim Yapılması

* Genel Değerlendirme

* Eğitim Değerlendirme Anketi


Ödeme:
" Kaydınızın kesinleşmesi için Ödeme yaptıktan sonra dekontunuzu Leges Akademiye iletiniz "
İstanbul Medipol Üniversitesi
Banka / Şube: Akbank 1200 - Laleli Hesap No:75000 TL Hesabı
İBAN: TR63 0004 6012 0088 8000 0750 00