Finansman Hukuku

Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Kamu Borçlarından Doğan Sorumluluğu

Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Özellikle Alacaklılara Doğrudan Doğruya Verdikleri Zararlardan Doğan Sorumluluğu

Anonim Şirketin Haklı Sebeplerde Feshi

Anonim Şirketler Hukukunda Pay Sahiplerinin ve Yöneticilerin Şirkete Borçlanma Yasağı

Anonim Şirketlerde Pay Devrinin Sınırlandırılması (Bağlam)

Anonim Şirketlerde Paylar Üzerinde Ön Alım, Geri Alım ve Benzeri Haklar

Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulunun Yapısı

Anonim Şirketlerin Taraf Olduğu Yeniden Yapılanma İşlemleri(Birleşme/Bölünme/Tür Değiştirme)

Anonim Şirketten Pay Sahiplerinin Çıkması ve Çıkarılması

Başta “Halka Açılma” Olmak Üzere Sermaye Piyasası Hukukunun Münferit Konuları ve Sorunları

Finansman Hukuku ve Ticaret Hukuku Genel Kavram-Tanımlamalar, İç İçe Geçiş Özellikleri ve Bunun Güncelleştirilmesi

Finansman Hukukunun Temel Kavramları, Bankalar Finansman Şirketleri Faktöring ve Finansal Kiralama İşlemleri

Şirketler Topluluğu Hukuku

Ön Kayıt Formu