Sağlık Hukuku

Hasta Hakları

Hasta ile Hekim Arasındaki Hukuki İlişkinin Niteliği

Hekimin ve Diğer Sağlık Çalışanlarının Ceza Sorumluluğu

Hekimin ve Özel Sağlık Kuruluşlarının Tazminat Sorumluluğu

Hekimin Yükümlülükleri

İdarenin Sorumluluğu

İnsan Hakkı Olarak Sağlık Hakkı ve Sağlıkta Özelleştirme Uygulamaları

Mesleki sorumluluk sigortası

Olgu sunumu (sünnet, ötanazi, kürtaj, taşıyıcı annelik) ve tartışmalar

Tıbbi Bilirkişilik ve Bilirkişi Raporları

Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluğunun Koşulları

Yargıtay 13. HD Uygulamaları

Ön Kayıt Formu