Şirketler Hukuku

ŞİRKETLER HUKUKU


Şirketler Hukuku Davaları

Adi Şirket

Tazminat Davası

Fesih Davası

Kollektif Şirket

Fesih Davası

Ortağın Alacaklısının Talebi İle (TTK.md.191)

Haklı Sebeplerin Varlığı Halinde (TTK.md.187)

Sermaye Koyma Borcunun Yerine Getirilmemesi Halinde (TTK.md.188)

Azil Davası (TKK. Md.213)

Ortağın Azli (TTK. md.161-162)

Tasfiye Memurlarının Azli   (TTK. md. 213)

Anonim Şirket

Bakiye Sermaye Borcunda Temerrüt(TTK. Md. 407)

Tazminat Talebi

Temerrüt Faizi ve Cezai Şart Talebi (TTK md 407/3)

Fesih Davası (TKK. Md.435)

Pay Sahiplerinin Sayısının Düşmesi veya Organların Eksikliği Halinde (TTK. md.435)

Esas Sermayenin Üçte İkisinin Kaybı Halinde (TTK. md. 436)

İade Davası

*Toplantı İzin Kararı Verilmesi Talebi (TTK. md. 367)

*Şirkete Kayyum Tayini Talebi (TTK. md. 138)

*Denetçi Tayini Talebi (TTK. md. 351)

*Özel Denetçi Tayini Talebi (TTK. md. 348)

*Geçersizliğin Tespiti Davası (TTK. md. 311)

*Rekabet Yasağının İhlali (TTK. md. 335)

*Tazminat Davası (TTK. md.359)

*Tazminat Davası (TTK. md.336)

Limited Şirketi

Murakıplar(TTK.Md.347-360.548.556)

Özel Denetçi Tayini Talebi (TTK. md. 348)

Denetçi Tayini Talebi (TTK md.351)-Hasımsız

Tazminat Davası (TTK. md.359)

*Haklı Sebebe Dayanarak Çıkma Davası (TTK. md. 551/II)

*Fesih Davası (TTK. md.549)

*İhraç Davası (TTK. md.551/III)

*Azil Davası (TTK. md. 543)

*İptal Davası (TTK. md. 536)

*İade Davası (TTK. md. 473,535)

*Tasfiye Memurlarının Azli Talebi (TTK. md. 556,442)

       *Tasfiye Memuru Tayini İstemi (TTK. md. 212/II)

       *Çıkarma Kararı Aleyhine Açılan iptal Davası (TTK. md. 197)

       *Çıkarma Davası (TTK. md. 197)

       *Şirket Alacaklılarına Karşı Sorumluluk (TTK. md. 179)

       *Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu (TTK. md. 224)

       *İtiraz Davası (TTK. md. 169)

       *Rekabet Yasağına Aykırılık (TTK. md. 173)


Ön Kayıt Formu