Boşanma ve Aile Hukuku

BOŞANMA VE AİLE HUKUKU


 Aile Hukukuyla ilgili uygulamadaki  sorunlar ve çözümleri : 

- Mal rejimlerinin çeşitleri  

- Edinilmiş mallara katılma rejiminde tasfiye sorunları 

- Bir eşin ölümü halinde  katılma alacağının hesaplanması 

- Boşanma halinde katılma alacağının hesaplanması 

- Aile konutu ile ilgili hukuki sorunlar 

- Boşanma davalarındaki hukuki sorunlar ( maddi tazminatın şartları , manevi tazminatın şartları , yoksulluk nafakası özellikle )

- Boşanmada çocuğun  velayeti ve  iştirak nafakası ile ilgili hukuki sorunlar 


Ön Kayıt Formu